top of page

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

WEB TRGOVINE www.brunamatic.com

OSNIVAČ WEB TRGOVINE www.brunamatic.com


Osnivač web trgovine www.brunamatic.com je Zebra Music, obrt za umjetničke usluge, audiovizualnu produkciju i trgovinu, vl. Bruna Matić. Broj žiro

računa: HR7823600001102939115.


PROMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA WEB TRGOVINE www.brunamatic.com


Prodavatelj zadržava pravo promjene ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluga koje pruža, kao i promjene sadržaja u web trgovini www.brunamatic.com, bez obavezne prethodne najave ili obavijesti.


U slučaju sudskog spora primjenjuje se Opći uvjeti poslovanja koji su bili važeći u trenutku izvršenja kupnje.
UGOVOR O KUPOPRODAJI SKLOPLJEN PUTEM WEB TRGOVINE

www.brunamatic.com


Proizvodi u web trgovini www.brunamatic.com mogu se naručivati putem web košarice 24 sata na dan, sedam dana u tjednu i to odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani kupac web trgovine www.brunamatic.com.


Odabiranjem željenih proizvoda i unosa neophodnih podataka za izvršenje narudžbe kupac potvrđuje svoju suglasnost s Općim uvjetima poslovanja koji čine sastavni dio ugovora o kupoprodaji.


Radnje koje su izvršene i potvrđene prilikom procesa registracije i procesa predavanja narudžbe smatraju se pravno obvezujućim, te sukladno Općim uvjetima poslovanja predstavljaju sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web trgovine www.brunamatic.com.


U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa je kupac obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku, pri čemu se registracija ili korisnički račun kreiraju samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Kupac je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili


korisničkog računa. U slučaju kršenja navedenih odredbi prodavatelj pridržava pravo ugasiti registraciju ili korisnički račun kupca, bez obveze naknade kupcu bilo kakvog troška ili štete.


Cijena proizvoda istaknuta u web trgovini www.brunamatic.com je maloprodajna s uključenim PDV-om i predstavlja poziv kupcima za kupnju proizvoda.


Nakon predavanja narudžbe od strane kupca, na e-mail adresu koja je upisana prilikom davanja narudžbe kupac će primiti potvrdu od strane prodavatelja kojom se potvrđuje primitak narudžbe.


Ukoliko zbog izvanrednih okolnosti prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, isti bezuvjetno zadržava pravo odbijanja primljene narudžbe, o čemu će obavijestiti kupca putem e-mail poruke.


CIJENE PROIZVODA U WEB TRGOVINI www.brunamatic.com


Cijene proizvoda u web trgovini www.brunamatic.com izražene su u hrvatskim kunama (kn) i eurima (€), te uključuju PDV. U cijene proizvoda su uključeni i troškovi dostave.


Račun za kupljene proizvode će se dostaviti kupcu u paketu zajedno s proizvodima, a u slučaju potrebe za R1 računom potrebno je kontaktirati prodavatelja prilikom davanja narudžbe u web trgovini putem e-maila bmdrumlessons@gmail.com.


NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA KUPLJENIH U WEB TRGOVINI www.brunamatic.com


Plaćanje naručenih proizvoda kupac vrši na transakcijski račun prodavatelja –

IBAN: HR7823600001102939115 otvoren kod Zagrebačke banke, korištenjem internet bankarstva ili opće uplatnice po prethodno izdanoj narudžbenici za naručene proizvode od strane prodavatelja u kojem slučaju proces isporuke počinje nakon evidentiranja uplate na računu prodavatelja.


TROŠAK DOSTAVE PROIZVODA KUPLJENIH U WEB TRGOVINI ENIGMA STARS


Trošak dostave proizvoda snosi prodavatelj, a dostava se vrši putem usluga Hrvatske pošte.
ISPORUKA PROIZVODA


Naručeni proizvodi se isporučuju putem Hrvatske pošte, isključivo na području Republike Hrvatske.


Isporuka će najčešće uslijediti u roku od tri do pet radnih dana od dana zaprimanja uplate. Iznimno, uslijed rasprodanosti pojedinog artikla, nepredviđenih okolnosti, moguće je da isporuka traje nešto dulje od navedenog roka, o čemu ćete biti obaviješteni putem e-maila.


Nažalost nismo u mogućnosti utjecati na brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu nastale od strane dostavne službe. Ukoliko kupac nije na adresi dostave prilikom pokušaja dostave, dostavna služba će ostaviti obavijest s brojem pošiljke i uputama za daljnje korake. U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti, imamo pravo uskratiti kupcu povrat uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene.


Ukoliko kupac koji nije zaprimio naručenu robu, ponovno naruči robu

putem www.brunamatic.com web shopa, prodavatelj zadržava pravo odbijanja daljnjeg procesuiranja narudžbe kao i pravo naplate.


Zebra Music, zadržava pravo da ne pošalje narudžbe s neispravnim/nepotpunim kontakt-podacima, kao i narudžbe s e-mailom/telefonom na koji nitko ne odgovara.


Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, isporučit će one koje može, a o roku isporuke ostatka će pismenim putem obavijestiti kupca, koji može prihvatiti ili otkazati isporuku ostalih proizvoda.


Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan provjeriti eventualna oštećenja transportne ambalaže i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

PRAVO KUPCA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI


Kupac ima pravo sukladno odredbama članka 79. Zakona o zaštiti potrošača bez navođenja razloga raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od četrnaest dana od dana preuzimanja proizvoda ili nakon predavanja narudžbe, u slučaju da se predomislio prije isporuke proizvoda.


Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, dužan je prije isteka gore navedenog roka od četrnaest dana za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da jednostrano raskida ugovor o kupoprodaji i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju da raskine ugovor o kupoprodaji poslane putem elektroničke pošte na adresu: bmdrumlessons@gmail.com zajedno s originalnim računom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.


Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu kupac može preuzeti ovdje te ga može ispuniti elektronskim putem ili fizički nakon ispisivanja, potpisati vlastoručnim potpisom, te poslati emailom na bmdrumlessons@gmail.com.


Prodavatelj će dostaviti kupcu potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora o kupoprodaji.


U slučaju raskida ugovora, kupac je dužan u zakonskom roku od 14 dana robu vratiti

o vlastitom trošku na adresu Zebra Music, vl. Bruna Matić, Skokov prilaz 3, 10 000 Zagreb.Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju kupac ima prigovor, u prigovoru se mole kupci da navedu broj narudžbe, broj računa i svoje korisničko ime. U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za neoštećeni i valjani proizvod.


Prihvatiti ćemo povrat isporučenih proizvoda o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak proizvoda. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Zebra Music.


NE ODOBRAVAMO POVRATE KORIŠTENIH A ISPRAVNIH PROIZVODA.Proizvod za koji kupac koristi pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji ne smije biti korišten i mora biti zapakiran, te se nalaziti u originalnoj ambalaži ili omotu. Ukoliko je uslijed isprobavanja proizvoda došlo do umanjenja vrijednosti proizvoda, pri čemu se podrazumijeva otvaranje, otpakiravanje i/ili korištenje proizvoda, prodavatelj nije dužan prihvatiti zahtjev za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji.


Prodavatelj će sukladno odredbama članka 83. Zakona o zaštiti potrošača najkasnije u roku od četrnaest dana od dana zaprimanja obavijesti kupca o raskidu ugovora o kupoprodaji, uz uvjet da je kupac u roku od četrnaest dana od dana kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor prethodno izvršio svoju obvezu povrata isporučenog proizvoda, izvršiti povrat plaćenog iznosa kupcu na broj bankovnog računa navedenog u zahtjevu za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji.


ODGOVORNOST PRODAVATELJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA


Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje je on imao u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.


Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.


Kupac ima pravo prigovora ili reklamacije proizvoda prodavatelju zbog postojanja materijalnih nedostataka na proizvodu u zakonskom roku sukladno odredbi čl. 422. st. 1. Zakona o obveznim odnosima.


Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, kupac može svoje prigovore uputite putem elektroničke pošte na adresu bmdrumlessons@gmail.com .


Prodavatelj je dužan e-mailom odgovoriti na prigovor najkasnije u roku od petnaest dana od dana zaprimanja prigovora.


Povrat u slučaju reklamacije proizvoda s nedostatkom se vrši na način da nakon zaprimanja prigovora kupac šalje proizvod prodavatelju o vlastitom trošku, koji će biti nadoknađen pri povratu sredstava na broj bankovnog računa navedenog u zahtjevu za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji.


Reklamacija će se smatrati utemeljenom ako se pregledom proizvoda, a ako je neophodno potrebno i posebnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.


Ukoliko se utvrdi da je reklamacija utemeljena, prodavatelj će o svom trošku zamijeniti proizvod za istovjetni bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos koji je plaćen za proizvod, uvećan za troškove dostave.


U slučaju da reklamacija nije utemeljena (npr. nepravilno održavanje proizvoda), te se prigovor kupca odbije kao neosnovan, isti je obvezan snositi trošak povrata proizvoda povodom reklamacije i trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na njegovu adresu.


PRAVA I OBVEZE PRODAVATELJA


Prodavatelj u web trgovini www.brunamatic.com nudi proizvode koji su u isključivom vlasništvu obrta Zebra Music, vl. Bruna Matić.


Prodavatelj je dužan osigurati istinite informacije o ponuđenoj robi i pružiti potpune informacije o plaćanju kupoprodajne cijene i isporuci robe.


Prodavatelj je obvezan dostaviti kupcu prodani proizvod na način i u vrijeme kako je to navedeno u Općim uvjetima poslovanja, nakon što kupac preda i potvrdi narudžbu.


Web trgovina www.brunamatic.com može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu kao rezultat redovnog i izvanrednog održavanja ili nadogradnje sustava, zbog tehničkih poteškoća, problema više sile, kolektivnog godišnjeg odmora radnika prodavatelja ili drugih uzroka, te stoga prodavatelj nije odgovoran, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost web trgovine www.brunamatic.com, djelomični ili potpuni prekid, pogrešan rad i tehničke probleme koji mogu dovesti do pogrešne obrade podataka, te bilo kakva potraživanja ili gubitke kupaca koji iz toga proizlaze.


PRAVA I OBVEZE KUPCA


Kupac je dužan platiti kupljeni proizvod i troškove dostave, te preuzeti proizvod prilikom dostave. Ukoliko kupac bez opravdanog razloga odbije preuzeti naručeni proizvod prilikom dostave, dužan je prodavatelju platiti trošak dostave proizvoda.


Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda od trenutka njegovog preuzimanja, koje nastane kao posljedica rukovanja proizvodom, osim onog nužno neophodnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.


IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA I PRIVATNOSTI


Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost svih osobnih podataka kupaca web trgovine www.brunamatic.com, te će s istima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredbe (EU) 2016/679, s napomenom da prodavatelj prikuplja samo nužne osnovne podatke kupaca koje isti daju prilikom procesa registracije i procesa predavanja narudžbe, te jamči da isti nikada neće biti dani na uvid ili uporabu trećim osobama.


Osobni podaci kupaca web trgovine www.brunamatic.com nalaze se u zbirci podataka najduže jednu godinu od dana zadnje kupovine, a podaci se brišu prvog dana sljedeće kalendarske godine, te se koriste isključivo za potrebe komunikacije s kupcem, procesuiranjem narudžbe, te dostave robe.


Ukoliko ne želite da čuvamo Vaše osobne podatke, molimo Vas da nas obavijestite na adresu elektroničke pošte bmdrumlessons@gmail.com, nakon čega će isti biti odmah trajno izbrisani.


KOLAČIĆI


Prilikom otvaranja naše stranice ili pregledavanja istih automatski se prikupljaju nužni podaci koristeći kolačiće za optimizaciju naše stranice kako bismo vam pružili najrelevantnije informacije i što bolje korisničko iskustvo.


Kolačići su sitne elektroničke informacije koje internetska stranica šalje pretraživaču posjetitelja i koje se spremaju na tvrdi disk posjetitelja.


Ako ste zabrinuti zbog spremanja kolačića na vašem uređaju, možete konfigurirati svoj pretraživač tako da odbija spremanje svih osim obveznih kolačića.


Također možete obrisati kolačiće sa svog uređaja. Međutim, ako odaberete blokiranje kolačića ili ih obrišete, određene funkcije internetskih stranica koje posjećujete možda neće ispravno raditi.


AUTORSKA PRAVA


Prodavatelj polaže autorska prava na sve sadržaje web stranice i web trgovine www.brunamatic.com (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka...), te će se


svako neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice i web trgovine www.brunamatic.com u svrhu objavljivanja, prenošenja, reproduciranja ili na bilo kojeg drugog načina iskorištavanja bilo kojeg dijela sadržaja bez dozvole prodavatelja smatrati kršenjem autorskih prava.


NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I PRIMJENA PRAVA


Sve pritužbe kupaca će prodavatelj nastojati riješiti sporazumno mirnim putem, te kupci mogu kontaktirati prodavatelja ili uputiti pritužbu, odnosno prigovor na e-mail adresu: bmdrumlessons@gmail.com na koji se prodavatelj obvezuje odgovoriti u roku od petnaest dana od dana zaprimanja prigovora.


U slučaju sudskog spora vezanog za Opće uvjete poslovanja i ugovore o kupoprodaji nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava.

bottom of page